• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Управління освіти

Основні напрями розвитку освіти у Новобаварському районі на 2017/2018 навчальний рік

1. Створення в закладах освіти району комфортних безпечних умов для навчання та виховання дітей:
- ефективна реалізація нового Державного стандарту початкової та повної загальної середньої освіти;
- впровадження у освітній процес оновлених навчальних програм для 5-9 класів;
- переорієнтація закладів освіти на нову модель виховної роботи, що базуватиметься на формуванні патріотизму, на громадянських, державницьких та національно - патріотичних аспектах, впровадження інформаційно-освітніх програм первинної профілактики залежностей та шкідливих звичок, включаючи заходи щодо залучення дітей та молоді до спорту, творчості, мистецтва, інших громадських заходів із пропаганди здорового способу життя;
- впровадження у освітній процес інклюзивної освіти;
- організація якісного харчування, медичного обслуговування, запобігання дитячого травматизму учнів та вихованців;
- організація соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу.
2. Реалізацію заходів щодо підвищення якості освіти через:
- впровадження нового змісту освіти, заснованого на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації людини в суспільстві з метою підготовки випускника, здатного конкурувати на ринку праці, учитися упродовж життя;
- постійний методичний супровід і прогнозування професійного розвитку педагогічних, управлінських та методичних кадрів району;
- підготовку педагогічних кадрів до роботи за новим змістом і програмами, організація роботи вчителів початкових
(4-х) класів щодо опрацювання вимог і положень нового Державного стандарту початкової загальної освіти;
- оновлення методів навчання;
- продовження роботи педагогічних колективів над методичною темою «Удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників з метою підвищення якості освіти в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти»;
- використання головного принципу педагогіки - принципу дитиноцентризму,
створення сприятливих умов для виявлення і розвитку здібностей учнів, талантів і можливостей на основі партнерства всіх учасників освітнього процесу: учителів, учнів, батьків;
- запровадження ІКТ в освітній галузі від одноразових проектів у системний процес, який охоплює всі види діяльності;
- активізація роботи щодо охоплення дітей позашкільною освітою з урахуванням особливих потреб дітей пільгових категорій та учнів, схильних до правопорушень.
3. Розвиток професійної компетентності педагогів через:
- здійснення науково-методичного та організаційного супроводу практичного впровадження компетентнісного підходу в навчання;
- надання допомоги педагогам щодо професійного вдосконалення на основі диференційованого підходу;
- поширення педагогічного досвіду працівників району;
- сприяння участі педагогів у професійних конкурсах.
5. Реалізацію пріоритетних напрямів розвитку дошкільної освіти:
- забезпечення максимального охоплення дітей дошкільною освітою;
- урізноманітнення моделей організації дошкільної освіти, у т.ч. для дітей з особливими потребами.
6. Інформатизацію освіти, розвиток єдиного освітнього інформаційного простору через:
- забезпечення належного збереження та ефективного використання наявної комп’ютерної, мультимедійної техніки у закладах освіти району;
- спрямування методичної роботи з педагогічними кадрами на підвищення рівня ІКТ-компетентності та інформаційної культури;
- активізація роботи з системного оновлення та інформаційного наповнення сайтів закладів освіти району.
7. Виконання районних програм:
• «Обдарована молодь»;
• «Школа повного дня»;
• «Розвиток учнівського та молодіжного руху».
8. Взаємодію з батьківською громадськістю через співпрацю з батьківськими комітетами та районною батьківською радою.
9. Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти, співпраця з підприємствами, іншими фізичними та юридичними особами.
10. Реалізацію пріоритетних напрямів розвитку професійної освіти:
- відповідність рівнів підготовки кваліфікованих кадрів потребам економіки країни та регіону;
- оновлення структури, видів, форм і змісту професійної освіти;
- формування соціальної привабливості робітничих професій та їх популяризацію у молодіжному середовищі.
Кiлькiсть переглядiв: 1650